Sensec AB

Investor relations template

Emissionen maj 2017

 

Resultat efter genomförd nyemission

Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.

Emissionen i korthet:

Villkor

Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Antal erbjudna aktier 11 285 714 st.
Teckningskurs 0,70 kronor per aktie
Teckningstid  11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017.
Emissionsbelopp Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader.
Antal befintliga aktier 112 700 000 st.
Minsta teckningspost Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.
Handel Bolaget har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. NGM Nordic MTF är en alternativ marknadsplats

Teckna elektronisk med BankID

Dokument för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.