Sensec AB

Investor relations template

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Sensec Holding AB (publ) uppgår till 641 195 SEK fördelat på 128 238 933 aktier per den 30 september 2021.

Aktiekapitalets utveckling

Datum Händelse Antal nya aktier Förändring aktiekapital (SEK) Emissionskurs Split villkor Antal aktier Aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2006-03-23 Bolagets bildande 1000 100 000     1000  100 000 100
2007-04-17 Nyemission 127 12 700 6168   1 127 112 700 100
2007-04-17 Split 111 573 0   1:100 112 700 112 700 1
2017-03-20 Fondemission - 450 800     112 700 563 500 5
2017-03-20 Spilt 112 587 300 0   1:1000 112 700 000 563 500 0,005
2017-04-18 Nyemission 4 427 822 22 139 0,70   117 127 822 585 639 0,005
2018-02-15 Riktad Nyemission 11 111 111 55 556 0,63   128 238 933 641 195 0,005

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.