Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 30 juni 2020.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB 54 079 526 42,17%
Michael Pettersson 14 449 000 11,27%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 269 368 1,77%
Lars-Göran Håll 2 142 000 1,67%
TMC Real Estate AB 1 530 000 1,19%
Cqrity AB 1 295 154 1,01%
Mikael Berg 1 282 000 1,00%
Mikael Förvaltnings AB 1 142 338 1,00%
Loftén Konsult AB 1 098 889 0,89%
Ingvar Andersson 980 000 0,86%
Övriga 47 970 658  37,17%
TOTALT 128 238 933 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.