Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 30 juni 2020.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB 54 129 526 42,21%
Michael Pettersson 14 449 000 11,27%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 401 283 1,87%
Lars-Göran Håll 1 774 977 1,38%
TMC Real Estate AB 1 530 000 1,19%
Mikael Berg 1 282 000 1,00%
Mikael Förvaltnings AB 1 260 000 0,98%
Mårten Öhrström 1 116 601 0,87%
Loftén Konsult AB 1 098 889 0,86%
Ingvar Andersson 980 000 0,76%
Övriga 47 970 658  37,17%
TOTALT 128 238 933 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.