Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 31 mars 2019.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg1 53 280 000 41,55%
Michael Pettersson 14 459 000 11,28%
Magnus Ahde AB 4 133 333 3,22%
Brityard Invest AB 3 650 000 2,85%
Avanza Pension 2 652 191 2,07%
CQRITY AB 2 488 889 1,94%
Nordnet 1 544 670 1,20%
TMC Real Estate AB 1 530 000 1,19%
Jarl Ingvar Andersson 1 500 000 1,17%
Andreas Johansson 1 328 624 1,04%
Övriga 41 672 226 32,50%
TOTALT 128 238 933 100%

1Privat och via bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.