Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 9 augusti 2019.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB 54 144 044 42,23%
Michael Pettersson 14 459 000 11,28%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 3 032 520 2,36%
Jarl Ingvar Andersson 2 000 000 1,56%
TMC Real Estate AB 1 530 000 1,19%
Cqrity AB 1 500 000 1,17%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 328 304 1,04%
Mikael Berg 1 111 111 0,87%
Simon Josefsson 914 545 0,71%
Övriga 48 219 398 37,59%
TOTALT 128 238 933 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.