Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 31 december 2019.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB 53 815 699 41,97%
Michael Pettersson 14 459 000 11,28%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 877 327 2,24%
Jarl Ingvar Andersson 2 000 000 1,56%
TMC Real Estate AB 1 530 000 1,19%
Cqrity AB 1 500 000 1,17%
Mikael Berg 1 282 000 1,00%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 001 279 0,78%
Simon Josefsson 914 545 0,71%
Elias Tezaris 702 080 0,55%
Övriga 45 209 083 35,25%
TOTALT 128 238 933 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.