Sensec AB

Investor relations template

Ägare

Ägarlista per den 31 december 2020.

Namn Antal aktier Andel
Mats Holmberg privat och via Des Mond AB 54 284 706 42,33%
Michael Pettersson 14 449 000 11,27%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2 027 134 1,58%
Mikael Förvaltnings AB 1 510 000 1,18%
Michael Persson 1 310 000 1,02%
Mårten Öhrström 1 116 601 0,87%
Loftén Konsult AB 1 282 000 0,86%
Lars-Göran Håll 1 093 609 0,85%
Arctor AB 1 040 000 0,81%
Göran Gustafsson 1 000 000 0,78%
Övriga 49 308 994  38,45%
TOTALT 128 238 933 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.