Pressmeddelanden

Sensec har utarbetat och antagit en ny treårsstrategi med nya finansiella mål

Säkerhetsbranschen genomgår en kontinuerlig förändring med ökade krav på funktionalitet och ökad kundefterfrågan på helhetslösningar. I syfte att möta kundernas föränderliga behov har styrelsen för Sensec gjort en översyn av bolagets strategi och antagit en ny strategiplan. Sensec har också utifrån den förändrade strategin ställt upp nya finansiella mål. I korthet går Sensecs nya strategi ut på följande.

Det förvärvade bolaget Milsec AB kommer att under första kvartalet 2018 att fullt ut integreras i Sensec AB. Samtidigt genomförs en omorganisation av bolagets säljkår innebärandes att säljarna kommer att kunna erbjuda en utökad produktflora och delas in i tre affärsområden, Aviation, Syd/Väst och Norr/Öst.

Ett nytt fristående affärsområde specialiserat på Service och Support kommer att etableras under första kvartalet 2018. Sensecs befintliga servicetekniker kommer att arbeta under Sensec Service & Support AB och tillhandahålla sina tjänster över hela landet för alla befintliga och nya kunder. Sensec kommer att utöka verksamheten genom rekrytering av nya servicetekniker och kompetenser.

Sensec fullföljer planen om en nordisk expansion och kommer att under första och andra kvartalet 2018 att etablera verksamhet i Finland. En etablering av verksamhet i Norge kommer att initieras under 2018.

Sensec har uppställt två finansiella mål som verksamheterna styrs mot, ett tillväxtmål om 20% och ett lönsamhetsmål innebärandes en rörelsemarginal på 10%. Målen är formulerade som ett genomsnitt för kommande treårsperiod.

- Sensec fortsatta etablering och med målsättning att förbli nummer ett i Sverige i vårt affärssegment förtydligas i ny strategin. Att vi dessutom tar oss mot både Norge och Finland är precis vad vi velat göra länge. Nu faller det på plats. Jag tror detta är bra för marknaden, dvs våra viktiga kunder och för våra aktieägare, säger Michael Pettersson, VD för Sensec. 

Arlandastad 2017-12-20

Sensec Holding AB (Publ)

Michael Pettersson
VD

Mats Holmberg
Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 14.00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

 

På sensec.se använder vi cookies för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Mera information

Cookies

Flera av webbplatsens tjänster kräver att javascript är påslaget för att fungera, exempelvis våra inloggningstjänster. Se hur du kontrollerar att javascript är påslaget under rubriken Webbläsare ovan. På sensec.se använder vi cookies. Det finns två typer av cookies och dessa används för att underlätta funktionalitet och tillgänglighet samt att spara gjorda inställningar på din webbläsare. Från och med den 1 juli 2011 har Riksdagen beslutat om en lagändring vad gäller elektronisk kommunikation. Vad innebär detta för dig som användare av sensec.se? Alla som besöker vår webbplats och som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem. Vad är en cookie? En cookie är en textfil som sparas när du besöker olika sidor på internet. Tanken med cookies är att du lättare ska få tillgång till olika funktioner. Det ger oss ingen information om dig som användare och överför inte virus till din dator. Det finns två typer av kakor:

En permanent kaka som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under en viss tid som du besöker en webbsida. Den här typen av kakan försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Vad händer om du tackar nej till kakor på sensec.se? Vi använder permanenta kakor och sessionskakor för att webbplatsen ska fungera och för att du ska kunna se vilka se vilka sidor och länkar du besökt i exempelvis Platsbanken. Om du väljer att tacka nej till kakor, kan vissa tjänster och funktioner på webbplatsen påverkas.

Om du inte vill att kakor används på din dator, kan du ändra inställningen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Viktigt att tänka på är att du då inte kan använda de tjänster som kräver inloggning.

Stäng